Kontakt

Katechezy dla narzeczonychSanktuarium
św. Jana Pawła II Wielkiego

ul. Totus Tuus 32,
30-610 Kraków
kursjp2@gmail.com
tel. +48 797 707 212
Kontakt telefoniczny w pon. i czw. w godz. 20:00-22:00.